1 Temmuz 2020’de İSG Kanunu 50 Çalışan altındaki “Az Tehlikeli Sınıfı” ve KAMU Kurumlarını da Kapsayacak.

İSG KANUNU 39 madde olarak, 2013 yılı itibariyle, tüm işverenleri ve çalışanları kapsayarak uygulanmaya başlanmıştır. Kanun içeriğinden 1 Temmuz 2020′de devreye girecek kısım;  50 çalışan sayısından daha az kişiyle az tehlikeli sınıfta faaliyet gösteren işletmeler ile KAMU KURUMLARI’nda,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden İSG-Katip ataması ile sürekli  İSG hizmeti alınmasıdır.

Tüm işverenler; Aşağıda bazı başlıkları verilen diğer tüm kanuni yükümlülükler için OSGB firmalarından hizmet almalıdır.

 1. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması
  2. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması
  3. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları (Yılda 1)
  4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması
  5. Koruyucu donanım ve ekipmanların (KKD) belirlenmesi, tedariği, eğitimi, teslim tutanağı
  6. İSG talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması
  7 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi
  8. İşe giriş sağlık raporu alınması

+ Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe – işyerine özgü diğer İSG gereklilikleri vs.

Son dönemde gündeme gelen, COVID-19 Salgınına karşı mücadele kapsamında işyerlerinde alınacak önlemler, eğitimler, dokümanlar, kontrollerde İSG Profesyonellerinin görev ve sorumluluklarındandır. 

İş müfettişlerinin rutin denetimleri dışında; İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Sigorta işlemleri, Yangın, deprem gibi afetlerde işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanmaktadır. İşverenlere kusuru oranında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır. İşverenler bu kapsamda hapis ve para cezaları ile karşı karşıya kalabilmektedir. İSG PARA CEZALARI

1 Temmuz 2020 tarihini bekleyen az tehlikeli tüm işyerleri ve iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almayan işletmeler, toplum sağlığı ve yasal mevzuat açısından çalışanlar ve işverenin yükümlülüklerini yerine getirmesinde 8 yıldır  en büyük destekçiniz olmak için varız.

Güvenli Hayat için YENİ HAYAT OSGB

Saygılarımızla…