1.Rehberlik ve danışmanlık

İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım

İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler

Periyodik kontrol ve incelemeler

Risk değerlendirme çalışmalarına katılım

Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler

İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

2.Sağlık gözetimi

Gece postaları dahil sağlık gözetimi

İşe giriş ve periyodik muayeneler

İşe dönüş muayenesi

Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar

Gebe ve emzikli çalışanların takibi

Meslek hastalığı takibi

Kronik hastalıkların takibi

Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi

Bağışıklama

Portör muayeneleri

Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler

Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

3.Eğitim ve bilgilendirme

Genel sağlık eğitimi

İlk yardım eğitimi

İş sağlığı eğitimi

Hijyen eğitimi

Ergonomi eğitimi

Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim