İş Sağlığı ve Laboratuvar Hizmetlerimiz

        Rehberlik ve danışmanlık

 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
 • Periyodik kontrol ve incelemeler
 • Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
 • Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler

        Sağlık gözetimi

 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi
 • İşe giriş ve periyodik muayeneler
 • İşe dönüş muayenesi
 • Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi
 • Meslek hastalığı takibi
 • Kronik hastalıkların takibi
 • Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
 • Bağışıklama
 • Portör muayeneleri
 • Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu

        Eğitim ve bilgilendirme

 • Genel sağlık eğitimi
 • İlk yardım eğitimi
 • İş sağlığı eğitimi
 • Hijyen eğitimi
 • Ergonomi eğitimi
 • Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim

        Laboratuvar hizmetleri

       

Tam Kan Kreatin Anti Hsb Boğaz Kültürü
Karaciğer Fonk. İdrarda Fenol HCV Burun Kültürü
İdrarda Kurşun EKG HIV Testi Çinko
Kanda Kurşun Hippürik Asit T.Kolestrol HBs Ag Testi
Kan Grubu Bakır Trigliserid Üre
Tam İdrar Tahlili Gaita Parazit Sedimantasyon Gaita Kültür