CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: callum.aus@capital.com
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: matilda.uk@capital.com
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: thorsten.bl@capital.com
P: 030 62 91 92

Blog

İSG hizmetleri için devlet desteğine nasıl başvurulur ?

Sınıflar

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi” başlıklı 7 nci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde…

Read more

TMGDK Nedir?

SSS

Tehlikeli maddeleri taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşu ndan ( TMGDK ) hizmet almakla yükümlüdürler. Tüm bunlarla birlikte işletmeler istihdam edeceği TMGD’leri veya…

Read more

TMGD Kimdir?

SSS

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD), Türkiye Cumhuriyetinin 22 Mart 2010 yılında “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşması” yani kısaca bilinen adıyla ADR’ye taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluktur. Tehlikeli malların taşınması konusunda;…

Read more

TMFB Nedir?

SSS

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında yayımlanan yönetmelikle, ADR’ye göre tehlikeli maddelerin karayoluyla taşımacılığı alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecileri, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için Ulaştırma Bakanlığına (Bölge Müdürlüklerine) başvurarak Tehlikeli Madde…

Read more

KİMLER TMGD HİZMETİ ALMALIDIRLAR ?

SSS

Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üzeri miktarlarda işlem yapan, Gönderen Paketleyen Yükleyen Dolduran ve Boşaltan Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler Toplam araç taşıma kapasitesi 50 (elli) ton…

Read more

ADR Nedir? ADR Belgesi Nedir?

SSS

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) , tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli ve düzenli şekilde kamuya açık karayolu ile taşınmasını sağlayan bir yönergedir, Bu yönerge, taşıma faaliyetinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin,…

Read more

Tehlikeli Madde Taşımacılığnda Akıllı Öneriler

Bilgiler

ADR  (Tehlikeli Malların Karayolu İle Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli malların karayolunda taşınması ve bununla ilgili elleçleme faaliyetlerinde bulunan İşletmelerde güvenlik danışmanını kişilerin,mülklerin ve çevrenin korunması için riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu kılmıştır. Bu felsefeyle yola çıkan firmamız tehlikeli…

Read more